•  Email: hoangminh@hoangminhcorp.com
  •  Địa chỉ: 30/13 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM, Việt Nam

Nông sản cà phê

Nông sản cà phê

Ngành công nghiệp cà phê Việt Nam chiếm 20% thị phần thế giới, và Việt Nam là nước có sản lượng xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất.

 THÔNG TIN SẢN PHẨM

Từ năm 1998 đến tháng 8 năm 2010, công ty chúng tôi là đại lý độc quyền cho Louis Dreyfus Trading Ltd. về xuất khẩu cà phê từ Việt Nam. Sản lượng cà phê xuất khẩu hằng năm khoảng 80.000 đến 100.000 tấn. Đặc biệt năm 2009 -2010 với việc tăng sản lượng cà phê ở Việt Nam nên công ty chúng tôi đã cung ứng cho công ty Louis Dreyfus số lượng cà phê xuất khẩu đạt 160.000 - 165.000 tấn/năm.

 

 CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Loại Độ ẩm Tạp chất Hạt đen vỡ Tỷ lệ hạt trên sàng
R1 18 12,5% tối đa 0,5% tối đa 2% tối đa 90% tối thiểu trên sàng 18
R1 16 12,5% tối đa 0,5% tối đa 2% tối đa 90% tối thiểu trên sàng 16
R2 5% B&B 13% tối đa 1% tối đa 5% tối đa 90% tối thiểu trên sàng 13

TIÊU CHUẨN CÀ PHÊ XUẤT KHẨU VIỆT NAM

I/ Vietnam Robusta Grade 1 Screen 18:

    1. R1/S18 Clean: 90% min on screen 18, Moisture 12.5% max, foreign matter 0.1% max, Black 0.1% max & broken 0.2% max

    2. R1/S18 Wet Polished: 90% min on screen 18, Moisture 12.5% max, foreign matter 0.1% max, Black 0.1% max & broken 0.5% max

    3. R1/S18, 2% BB: 90% min on screen 18, Moisture 12.5% max, foreign matter 0.5% max, Black & broken total 2% max.

II/ Vietnam Robusta Grade 1 Screen 16:

    1. R1/S16 Clean: 90% min on screen 16, Moisture 12.5% max, foreign matter 0.1% max, Black 0.1% max & broken 0.2% max

    2. R1/S16 Wet Polished: 90% min on screen 16, Moisture 12.5% max, foreign matter 0.1% max, Black 0.1% max & broken 0.5% max

    3. R1/S16, 2% BB: 90% min on screen 16, Moisture 12.5% max, foreign matter 0.5% max, Black & broken total 2% max

III/ Vietnam Robusta Grade 2 Screen 13:

    1. R2/S13 Clean: 90% min on screen 13, Moisture 12.5% max, foreign matter 0.2% max, Black 0.1% max & broken 0.5% max

    2. R2/S13 Wet Polished: : 90% min on screen 13, Moisture 12.5% max, foreign matter 0.2% max, Black 0.1% max & broken 0.5% max

    3. R2/S13, 5% BB: 90% min on screen 13, Moisture 12.5% max, foreign matter 1% max, Black & broken total 5% max

IV/ Vietnam Arabica Grade 1 Screen 18:

    1. A/S18, 2%BB: 90% min on screen 18, Moisture 12.5% max, foreign matter 0.5% max, Black & broken total 2% max

    2. A/S18, Clean: 90% min on screen 18, Moisture 12.5% max, foreign matter 0.1% max, Black 0.1% max & broken 0.3% max

V/ Vietnam Arabica Grade 1 Screen 16:

    1. A/S16, 2%BB: 90% min on screen 16, Moisture 12.5% max, foreign matter 0.5% max, Black & broken total 2% max

    2. A/S16, Clean: 90% min on screen 16, Moisture 12.5% max, foreign matter 0.1% max, Black 0.1% max & broken 0.3% max

 ĐÓNG GÓI

Đóng trong bao đay mới, trọng lượng tịnh 60kg/ bao.

Bài viết liên quan

Tiêu đề

Thông tin công ty

Thông tin chủ sở hữu website

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DV LOGISTICS HOÀNG MINH
 Địa chỉ: 30/13 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM, Việt Nam
 Điện thoại: +84 8 38 22 44 50 ( 6 lines )
 Fax: +84-8-3822 4464      
 Email: hoangminh@hoangminhcorp.com
 Website: www.hoangminhcorp.com

Facebook page

@Copyright 2020 www.hoangminhcorp.com, all rights reserved
Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn