•  Email: hminh@hcm.vnn.vn
  •  Địa chỉ: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà AB, Số 76, Lê Lai, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ hàng hải và thương mại Hoàng Minh

Dịch vụ

HOÀNG MINH CORP 

     Hỗ trợ trực tuyến: 0838 22 44 50

Tiêu đề

Thông tin chủ sở hữu website

Thông tin trang liên hệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH
 Địa chỉ: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà AB, Số 76, Lê Lai, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 Điện thoại: +84 8 38 22 44 50 ( 6 lines )
 Fax: +84-8-3822 4464      
 Email: hminh@hcm.vnn.vn
 Website: http://hoangminhcorp.com

Facebook page

@Copyright 2020 www.hoangminhcorp.com, all rights reserved
Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn