Hỗ trợ trực tuyến
Chat
Hỗ trợ
0838 22 44 50
Tin tức
Thông tin cần biết
Thống kê
 Đang trực tuyến :  2
 Số lượt truy cập :  540319
Cao Su

TIÊU CHUẨN CAO SU XUẤT KHẨU VIỆT NAM

Loại SVR3 SVR5 SVR10
Độ bẩn ( đất, cát, bụi,...) 0.03% tối đa 0,05% tối đa 0,08% tối đa
Độ Ash 0,50% tối đa 0,60% tối đa 0,60% tối đa
Độ Nitơ 0,60% tối đa 0,60% tối đa 0,60% tối đa
Độ Volatile 0,80% tối đa 0,80% tối đa 0,80% tối đa
Độ (Po) 35 tối thiểu 30 tối thiểu  - tối thiểu
Độ PRI (P30 / Po ) x 100 60 tối thiểu 60 tối thiểu 50 tối thiểu
Độ màu 6 tối đa  - tối đa  - tối đa

 

 

Designed & Powered by WEB SO CO.,LTD